Fact sheets

Bekijk hieronder de fact sheets van A tot Z. In het menu aan de rechterzijde kunt u zoeken in de richtingen Aviation Engineering en Aviation Operations


Aircraft Separation Fact sheet | 2017-06-01 08:24:43 UTC

Constante groei van vliegverkeer veroorzaakt drukte in de lucht en op de grond. Optimalisatie van capaciteit wordt dus belangrijker. Onderzoek van NATS en EUROCONTROL wijst uit dat fysieke separatie kan worden geoptimaliseerd door het her-categoriseren van vliegtuigentypes; RECAT-EU. Door de verkleinde onderlinge afstand neemt de tijd tussen twee landingen af, wat de effectieve baancapaciteit vergroot. Echter, bij forse tegenwind neemt de grondsnelheid af waardoor de onderlinge tijd toeneemt. Onderzoek

op LHR heeft uitgewezen dat in dit geval er beter op tijd kan worden gesepareerd (TBS), dan op afstand (DBS). Hierdoor neemt de onderlinge afstand af, terwijl de tijd tussen landingen gelijk blijft. Naast optimalisatie van de beschikbare capaciteit neemt door TBS wind gerelateerde vertragingen met minimaal 50% af. RECAT-EU vergroot de beschikbare baancapaciteit en TBS zorgt dat hiervan optimaal gebruik wordt gemaakt in geval van forse tegenwind.
Bron foto: Jeffrey Schäfer

Airport Capacity Fact sheet | 2016-09-05 10:12:45 UTC

De luchtvaartindustrie is een snel groeiende sector en het aantal vluchten neemt volgens verwachtingen in de komende decennia alleen nog maar toe. Echter is de beschikbare infrastructuur in de vorm van luchthavens schaars en vormen capaciteitsproblemen een potentiële bedreiging voor het accommoderen van de toekomstige vraag naar luchttransport. Het begrip “luchthavencapaciteit” kent geen eenduidige definitie: er bestaan verschillende sub-definities afhankelijk van de manier waarop naar luchthavens gekeken wordt. Verbanden tussen de individuele definities kunnen

op drie manieren worden gelegd: 1. Onderscheid tussen technische (fysieke), acceptabele en toegestane capaciteit. 2. Onderscheid aan de hand van de stappen die een reiziger op de luchthaven doorloopt. 3. Onderscheid tussen capaciteit op uur-, seizoens- en jaarbasis. Om tot een duurzame oplossing van luchthavencongestie te komen is het belangrijk om de infrastructuur als één systeem te zien en te onderkennen dat oplossingen voor een van de capaciteitsdefinities in veel gevallen invloed hebben op andere onderdelen. 
Bron foto: Daan van der Heijden

Airport Security from a Passenger’s Perspective Fact sheet | 2017-08-28 08:12:18 UTC

Vergeleken met 20 jaar geleden zijn er als gevolg van terroristische aanslagen grote veranderingen in luchthavenbeveiliging. De beveiliging wordt door de passagier op twee manieren ervaren. Aan de ene kant voelt de passagier zich niet veilig zonder beveiliging, aan de andere kant is het beveiligingsdeel stressvol voor de passagier. Om beide emoties te pareren wordt aan nieuwe methodes gewerkt, zoals Centralized Image Processing (CIP). Bij deze methode wordt verdachte bagage gescheiden van de andere bagage, waardoor 

de passagier zonder verdachte bagage direct door kan en niet hoeft te wachten op de bagage die wel als verdacht wordt beoordeeld. Dit resulteert in een kortere doorlooptijd en daarmee ook een kortere wachttijd voor de passagiers. Het gebruik van CT-scans zorgt ervoor dat passagiers geen vloeistoffen en elektronische apparaten meer uit hun bagage hoeven te halen. Hierdoor is de wachttijd korter en zijn er minder handelingen voor de passagiers. 

Bron foto: Wikimedia

Article Cutting Labor Cost in Aviation & Maritime Industries | 2017-08-28 07:35:14 UTC

Dit artikel beschrijft het veranderende landschap omtrent crew management van cockpit en cabine personeel in de luchtvaart industrie. Een brede opzet van het probleem in de luchtvaart industrie worden geïntroduceerd, waarna dit vergeleken wordt met historische en huidige ontwikkelingen in de maritieme industrie. Door beide industrieën te vergelijken kunnen waardevolle clues over belanghebbende partijen en hun reacties worden gevonden welke perspectief kunnen bieden voor de toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart industrie. De resultaten laten zien dat beide industrieën arbeidskosten als controleerbaar zijn gaan, of altijd hebben, beschouwen. Dit wordt in beide industrieën 

gefaciliteerd door niet-sluitende regelgeving, welke falen om duidelijke richting te geven aan regelgeving omtrent arbeidscontracten, voorwaarden en gebruik van nationaliteiten buiten de thuismarkt. Als resultaat zijn er daardoor nieuwe methodes geïntroduceerd om crew te rekruteren en aan te nemen, welke significante kosten vermindering kunnen opleveren door nationale regelgeving te ontduiken. Meerdere pogingen om dit soort regelgeving ontduiking te stoppen hebben geen resultaat gehad in de maritieme industrie. Dit biedt perspectief voor de luchtvaart industrie, waar het resultaat van vergelijkbare acties nog te bezien valt.
Bron foto: Maersk

Article Next-Generation Airport Check-In | 2016-10-26 12:15:23 UTC

Het klassieke check-in proces heeft de afgelopen twintig jaar verschillende grote veranderingen ondergaan, gedreven door de introductie van zogenaamde ‘self-service’ technologie (bijvoorbeeld kiosks en internet of mobiele check-in). Deze technologie, waarbij de passagier zelf (een deel van) het proces uitvoert, heeft het mogelijk gemaakt om de verschillende onderdelen van het gehele check-in proces los te koppelen en te optimaliseren. Voor luchthavens die hun check-in proces en infrastructuur

aanpassen is het echter noodzakelijk om duidelijk inzicht te krijgen in de vereisten van de markt. Zowel passagiers als luchtvaartmaatschappijen zijn in toenemende mate voorstander van het gebruik van self-service technologie, maar dit is zeer afhankelijk van factoren zoals de mate waarin gebruiksgemak en het nut ervan wordt ervaren, alsook de mate waarin passagiers het gewoon zijn om technologie te gebruiken.
Bron foto: Brussels Airport Company

Article Shared Situational Awareness for CDM | 2016-09-05 10:36:18 UTC

Om het groeiende aantal vluchten op Europese luchthavens te kunnen verwerken is een efficiëntieslag benodigd. Door deze uitdaging is het Total Airport Management programma in het leven geroepen door Eurocontrol. De grondslag van het programma is om het voor sector partijen zoals de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, grond afhandelaren en luchtverkeersleiding mogelijk te maken om een operationeel plan bij te houden. Om

dit plan bij te kunnen houden is er een noodzaak voor uniformiteit van informatie en het vormen van gedeeld situationeel bewustzijn. Dit gedeelde bewustzijn is de eerste stap richting uitgebreidere samenwerking tussen sectorpartijen op de luchthaven. Dit versterkt de positie van de luchthaven in termen van operationele efficiëntie en geeft de kans om een stap voor andere Europese luchthavens uit te zetten.
Bron foto: Jeffrey Schäfer

Article Which Came First for LCCs | 2015-09-18 09:45:10 UTC

Als gevolg van hybridisatie is de luchtvaartsector niet meer een binaire wereld bestaande uit low-cost carriers (LCCs) en netwerk carriers. LCCs passen hun bedrijfspraktijken aan op de marktcondities. Om hogere opbrengsten te genereren, zijn LCCs zakelijke reizigers aan gaan trekken. Dit voornamelijk door het aanbieden van gebundelde tickets, vluchten vanaf primaire luchthavens, en de herwaardering van het LCC product 

door de zakelijke reiziger zelf. Echter, routes vanaf secundaire luchthavens zijn aan het verzadigen, wat een verplaatsing naar primaire luchthavens onvermijdelijk maakt. Naast het aantrekken van hogere opbrengsten en de saturatie van secundaire luchthavens, verplaatsen LCCs zich ook naar primaire luchthavens om slots en marktaandeel veilig te stellen nu het nog kan.
Bron foto: pilootenvliegtuig.nl

Cockpit Automation Fact sheet | 2016-02-22 15:48:09 UTC

Binnen de luchtvaart wordt er gebruik gemaakt van automatisering in de cockpit om zo een veilig en efficiënte vlucht en toenemend passagier comfort te creëren. Met de opkomst van steeds meer zeer betrouwbare automatisering binnen de cockpit wordt de veiligheid gewaarborgd. Helaas heeft de opkomst van automatisering ook een aantal problemen met zich mee gebracht omtrent de mens-computer interactie.

Als gevolg van deze problemen zijn er al een aantal fatale ongelukken gebeurd waaronder Turkish Airlines vlucht TK1951 en Air France vlucht AF447. Hoofdzakelijk zijn het twee fenomenen die een grote rol spelen: Automation Bias en Automation Surprise. Betere crewtraining en het opnieuw definiëren van de verantwoordelijkheden van piloten wordt aanbevolen om deze problemen op te lossen.   Bron foto: Julian Hiraki

Composites in Commercial Aircraft Engines Fact sheet | 2016-12-20 12:02:20 UTC

Deze fact sheet geeft inzicht in de applicatie van composieten in vliegtuigmotoren. Composieten worden gebruikt in de luchtvaart om gewicht te besparen ten opzichte van originele materialen zoals metalen. Mede door gewichtsreductie kunnen vliegtuigen die meer composiet bevatten verder vliegen. Composiet materiaal bestaat uit verschillende “lagen” die bestaan uit verschillend materiaal. Hierbij is het doel om de positieve kenmerken en kwaliteiten van beide materialen in elkaar naar boven te halen. De trend die te

identificeren valt is het toenemende gebruik van composieten in vliegtuigmotoren. CFM International en GE Aviation (de zogeheten LEAP Engine) zijn momenteel marktleider wat betreft het gebruik van composieten in de vliegtuigmotoren. Toch is deze applicatie bij vrijwel elke fabrikant terug te vinden door eerdergenoemde voordelen. Dit geeft weer dat het onderwerp relevant is binnen de luchtvaart. Tot slot beschrijft deze fact sheet interessantste toekomstplannen omtrent dit onderwerp.
Bron foto: flickr.com

CRISP-DM Methodology: A structured approach for data mining projects | 2018-02-21 12:40:48 UTC

De luchtvaartindustrie genereert data in toenemende mate. Het effectief gebruik van deze data kan het optimaliseren van processen bevorderen. Het analyseren van (historische) data om nieuwe, waardevolle kennis te verkrijgen, wordt ook wel ‘Data Mining’ genoemd. Om data mining processen effectief uit te kunnen voeren zijn er verschillende procesmodellen ontwikkeld. Het meest gebruikte model is de CRISP-DM methode (Cross-Industry Standard Process for Data Mining).

CRISP-DM beschrijft het proces van data mining aan de hand van zes fasen: Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modelling, Evaluation en Deployment. Deze methode is al in verschillende studies gebruikt, voornamelijk met het doel om de voorspelbaarheid van onderhoudsprocessen te verbeteren. Aan de hand van deze resultaten kunnen onderhoudsbedrijven beter anticiperen op de verwachte onderhoudstijd. Het gebruik van deze methode heeft vele voordelen met zich meegebracht. Met name in de planning, communicatie en documentatie van resultaten, zorgt deze methode voor een gestructureerde aanpak van data mining projecten. Bron foto: Copyright © 2018 FINN

Damage Detection in Composites Fact sheet | 2016-02-29 13:50:50 UTC

In 2014 heeft Arke de Boeing 787-8 Dreamliner in gebruik genomen, in 2015 volgt KLM met de langere 787-9. De Dreamliner is het eerste vliegtuig waarvan het gewicht voor 50% uit composieten bestaat. Composieten zijn lichter, sterker en geven meer vrijheid in het ontwerp van het vliegtuig dan aluminium. Dit zijn een aantal primaire redenen waarom vliegtuigfabrikanten meer composieten in vliegtuigen gaan gebruiken. De toepassing van composieten dragen bij de Dreamliner bij aan 20-30% brandstofbesparing door het lagere gewicht en de betere aerodynamica van het vliegtuig, in vergelijking met even grote vliegtuigen gemaakt van voornamelijk aluminium. Composieten hebben echter vergeleken met metalen andere soorten schade, zoals

kleine barstjes en delaminatie. Hedendaagse methodes om schade bij composieten te vinden zijn niet adequaat om kleine barstjes en delaminatie te detecteren. Daarom is het nodig om extra structureel gewicht aan onderdelen van composiet toe te voegen om de veiligheid te allen tijde te waarborgen. Om dit extra gewicht te elimineren is het nodig om een adequate methode te hebben om schade te detecteren bij composieten.
De fact sheet Composites beschrijft de achtergrond van de toepassing van composieten, de verschillende soorten schades die aan de romp kunnen ontstaan en de detectie methodes die worden toegepast om deze schade te ontdekken. Afgesloten wordt met een blik op toekomstig onderzoek.
Bron foto: Daan van der Heijden

Development of Network Strategies Fact sheet | 2016-05-03 09:06:19 UTC

De luchtvaartindustrie draait om drie fundamentele elementen: politieke, economische en technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen beïnvloeden het routesysteem dat luchtvaartmaatschappijen vliegen. Na deregulatie waren luchtvaartmaatschappijen in staat om actief de concurrentie met elkaar aan te gaan en meer markten te penetreren met minder restricties. Een grote invloed hierop heeft de introductie van ‘Next- Generation’ vliegtuigen die de operationele en reikwijdte van luchtvaartmaatschappijen verbeterden. In 2011 introduceerde

Boeing de 787 als een ‘hub-buster’ die het mogelijk maakte om non-stop routes te openen en de vraag voor hubs verminderde. Luchtvaartmaatschappijen bieden in groeiende hoeveelheden lijnvluchten aan naar secundaire steden en ‘by-passen’ daarmee hubs en versterken daarmee hun eigen hub. De introductie van efficiëntere vliegtuigen in relatie tot de economische groei en urbanisatie kan nieuwe kansen creëren voor luchtvaartmaatschappijen om met directe vluchten te opereren naar kleinere markten in plaats van het verbinden met een hub.
Bron foto: Jeffrey Schäfer

Drones Fact sheet | 2017-04-18 18:34:47 UTC

Drones kennen een toenemende populariteit, maar de (inter)nationale regelgeving blijft achter. De regels die bestaan zijn onduidelijk voor de vele gebruikers. Drones zijn gevaarlijk als deze dicht bij een vliegtuig komen, maar drones kunnen ook worden gebruikt op een nuttige manier, zoals bij een snelle inspectie van vliegtuigen. Op dit moment lopen de commerciële en technische ontwikkelingen van drones voor op de wetgevende ontwikkelingen. Deze

drie elementen moeten in evenwicht zijn om een drone vriendelijke omgeving te creëren voor alle betrokkene partijen. Drones worden populairder en slimmer, waardoor drones een gevaar vormen, wanneer deze op een wet overtredende manier wordt gebruikt. Om eventuele incidenten of ongelukken te voorkomen, is het nodig om duidelijke regelgeving te hebben en die regels te handhaven.
Bron foto: Bas Wiggerman

High Altitude Pollutants Fact sheet | 2017-06-02 09:19:34 UTC

De luchtvaart wordt dikwijls geassocieerd met luchtvervuiling en klimaatverandering. Maar hoe vervuilend is de luchtvaart daadwerkelijk en welke aspecten en oplossingen zijn er om deze tastbare vervuiler in te perken? Ondanks de sterke groei van de luchtvaart is het aandeel uitgedrukt in energie-intensiteit praktisch ongewijzigd gebleven sinds 1970. Verschillende broeikasgassen kennen verschillende effecten, waar de uitstoot van NOX en waterdamp meer lokale gevolgen

voor het klimaat met zich meebrengen dan bijvoorbeeld CO2. Het omleiden van vluchten, het aanpassen van de vlieghoogte en het aanpassen van vluchttijden helpen bij het minimaliseren van de effecten van condenssporen. Daarnaast zou het gebruik van bio-brandstof positief bij kunnen dragen aan een duurzamere luchtvaart. De duurzaamheid en de lange termijn effecten van de productie van deze brandstof dienen echter onderzocht en ter discussie gesteld te worden.
Bron foto: Sam van Gammeren

Human Factors Fact sheet | 2016-02-25 12:19:37 UTC

De luchtvaart industrie wordt jaarlijks steeds veiliger. De geleerde lessen van de incidenten en ongelukken dragen hieraan bij. Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw waren ongelukken voornamelijk te wijten aan technische mankementen. Door de jaren heen werd men er ook van bewust dat ongelukken kunnen gebeuren in situaties zonder technische mankementen. Hierdoor zijn menselijke factoren, ofwel human factors, steeds belangrijker geworden. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de

ongelukken binnen de luchtvaart tegenwoordig te wijten is aan human factors. Onderzoekers schenken dan ook veel aandacht aan human factors. Het is hierbij van belang dat de focus minder op de schuldvraag wordt gelegd en meer op het grotere geheel, hetgeen wat achter het menselijke handelen schuilt. De fact sheet draagt bij aan een groter begrip van ongelukken binnen de luchtvaart die zijn gerelateerd aan menselijke grenzen, externe factoren en prikkels vanuit de organisatie.
Bron foto: Amazing Aviation

Human Fatigue Fact sheet | 2015-09-18 09:51:38 UTC

Vermoeidheid is een groot probleem als het gaat om luchtvaartveiligheid. Volgens de National Transportation Safety Board (NTSB), een agentschap van de Amerikaanse overheid dat onderzoek doet naar transportongevallen, is naar schatting twintig tot dertig procent van alle ongevallen te wijten aan vermoeidheid. Het vormt dus een serieuze bedreiging voor de luchtvaartindustrie. Ondanks dat de kans op vermoeidheid verkleind wordt door het toepassen van diverse tegenmaatregelen, blijft het een probleem. Wetenschappelijk onderzoek van de Hogeschool van

Amsterdam (HvA) richt zich op het verkrijgen van beter inzicht in vermoeidheid, het effect hiervan op luchtvaartgebied, effectieve managementmethoden tegen vermoeidheid en methoden waarmee vermoeidheid op een snelle, gemakkelijke en een non-invasieve manier gemeten kan worden. Deze fact sheet geeft in het kader van human factors & safety de verschillende aspecten van vermoeidheid weer; het beschrijft de oorzaken, gevolgen en tegenmaatregelen voor vermoeidheid.

Bron foto: Amazing Aviation

i4D Fact sheet | 2016-02-25 12:21:18 UTC

De Europese Commissie heeft het project Single European Sky opgericht om het gefragmenteerde Europese Luchtruim te verenigen en het Air Traffic Management systeem te moderniseren. Hier is behoefte aan door de huidige problemen met capaciteit en inefficiëntie die leiden tot hoge kosten en milieu belasting. Deze problemen zullen groter worden met de verwachtte groei van 9.5 miljoen vluchten per jaar naar 17 miljoen in 2030. SESAR is de technologische dimensie die technologieën en operationele concepten ontwikkelt om modernisatie te realiseren en daarmee capaciteit, veiligheid, kostenefficiëntie en milieubelasting te verbeteren. Een van de oplossingen is initial 4D (i4D). I4D is een van de technologieën die op het moment worden ontwikkeld om de hoofdoelen van SESAR te bereiken. I4D

is een concept waaraan een 3-dimensionaal punt een tijdsrestrictie wordt toegevoegd, waardoor er een 4-dimensionaal punt ontstaat. I4D operaties maken lang van te voren een volgorde van vliegtuigen die convergeren op een merging point. Na coördinatie tussen grondsystemen en het vliegtuig, krijgt elk vliegtuig een tijdslot voor zijn aankomst op een merging point. Daar staat tegenover dat het vliegtuig toestemming krijgt om naar dit punt te vliegen zonder vector instructies van controllers. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een reductie in vluchttijden en brandstof kosten. De fact sheet beschrijft de achtergrond vanuit SESAR en de toepassing van i4D operaties. De operationele en technische vereisten worden omschreven, gevolgd door de stappen in het implementieplan.
Bron foto: Amazing Aviation

LEAN MRO Fact sheet | 2015-09-18 09:45:38 UTC

LEAN en procesverbetering worden steeds belangrijker in de dagelijkse operatie van bedrijven. LEAN is voortgekomen uit een nieuwe manier van werken waarbij constante focus ligt op de eliminatie van verspillingen binnen het productieproces. Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam heeft aangetoond dat het lonend is voor vliegtuigonderhoudsbedrijven behorende tot het midden- en kleinbedrijf om procesverbetering

door te voeren. Echter, de uitdaging is dat deze sector wordt gekenmerkt door factoren die de toepassing van traditionele proces verbetertechnieken bemoeilijken. Deze bedrijven kunnen wel groot voordeel behalen, met name doordat het concurrentievermogen met grote onderhoudsbedrijven wordt vergroot. Vervolgonderzoek is nodig om de toepassing van LEAN binnen deze sector voort te zetten.

Bron foto: Jetstar Airways flickr.com  

Noise Reduction in Gas Turbines Fact sheet | 2017-02-15 09:57:23 UTC

Geluidsuitstoot van vliegtuigen ontstaat door de vorm van het vliegtuig en de gasturbines. Buiten dat gasturbine producenten rekening moeten houden met de duurzaamheid van het product, moeten zij dus ook rekening houden met geluidsuitstoot. Deze fact sheet behandeld de vraag: ‘Welke geluidsvermindering technieken worden gebruikt in de huidige generatie gasturbines en wat kan worden verwacht in de toekomst?’

Deze vraag zal beantwoord worden door eerst een korte introductie te gegeven over de opbouw van een gasturbine en waar het geluid ontstaat. Daarna worden de technieken voor het reduceren van geluid uitgelegd. Als laatste zal worden omschreven wat er in de toekomst verwacht kan worden van de gasturbine producenten op het gebied van geluidsuitstoot.
Bron foto: Johan van der Tuin/KLM

Optimizing Runway Capacity Fact sheet | 2016-06-20 16:50:43 UTC

Verwachtingen van Eurocontrol voorspellen een voortdurende groei van het vliegverkeer. Als het vliegverkeer groeit zoals verwacht dan zullen de luchthavens deze omvang van het verkeer niet meer aankunnen in 2021. Groeimogelijkheden voor luchthavens, zoals Amsterdam Airport Schiphol, zijn beperkt. Echter, een manier om te groeien is het toenemen van de baancapaciteit. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Ten eerste: laat vliegtuigen de baan sneller verlaten na landing en verlaag daarmee te runway occupancy time. Bij sommige weersomstandigheden kan

de capaciteit ook vergroot worden door te separeren op basis van tijd. Daarnaast kunnen er meer wake turbulence categories gebruikt worden. Ook het gebruik van microwave landing systems en ground based augmentation systems kan de baancapaciteit verhogen omdat er meer vliegtuigen tegelijk gebruik van kunnen maken. Als de situatie op Schiphol niet veranderd dan zullen er in de toekomst capaciteit gerelateerde problemen optreden. Sommige van hier genoemde technologieën en procedures kunnen een uitkomst bieden bij zulke problemen.
Bron foto: virazzphotography.com

Repair of Composites Fact sheet | 2016-03-21 12:16:29 UTC

Composieten zijn in de loop der tijd geïntroduceerd als het hoofdmateriaal voor nieuwe vliegtuigen, zoals de Boeing 787 Dreamliner en de Airbus A350. Composieten hebben in vergelijking met de huidig gebruikte metalen zoals aluminium betere eigenschappen zoals meer sterkte en stijfheid ten opzichte van hun soortelijke gewicht. Echter, composieten hebben andere soorten schade die bepaalde reparaties niet mogelijk maken. Hiervoor zijn verschillende reparatietechnieken ontwikkeld die uitgevoerd worden om de luchtwaardigheid te waarborgen. Welke technieken er worden gebruikt hangt af verschillende aspecten. De huidige reparatietechnieken hebben ieder hun beperkingen en dat zorgt ervoor dat niet alle schades

gerepareerd kunnen worden. Tot hoever een materiaal met een specifieke schade gerepareerd mag worden, staat beschreven in de Structural Repair Manual. Het doel van de Commercial Aircraft Composite Repair Committee (CACRC) is het verbeteren van nieuwe reparatietechnieken, zoals het gebruiken van een extra composieten plaat als afdichting. Daarnaast wordt gekeken naar niet conventionele machining methodes, die minder warmte creëren en nauwkeuriger zijn. Ook zijn er bedrijven die op dit moment werken aan het verbeteren van de oppervlaktebehandelingen. De huidige focus bij bedrijven ligt op het complete proces, vanwege de strikte regelgeving omtrent nieuwe apparatuur en methodes. 

Bron foto: Boeing.com

Safety Management System Fact sheet | 2016-12-20 12:28:48 UTC

Om de veiligheid binnen de groeiende luchtvaartsector te kunnen waarborgen is een gestructureerd en up-to-date systeem nodig dat veiligheidsrisico’s vermindert en zo streeft naar een maximale veiligheid. Een Safety Management System is nodig om de 'organisatie factor' in ongelukken te minimaliseren. Een SMS bestaat uit vier onderdelen. 'Safety policy and objectives' zorgt voor een continue verbetering en beschrijft methodes, processen en benodigde 

structuren om aan bepaalde safety objectives te kunnen voldoen. 'Safety risk management' identificeert hazards en analyseert risicos. 'Safety assurance' zorgt voor een feedbackloop in het systeem en zorgt ervoor dat een SMS blijft werken. In het 'Safety promotion' onderdeel wordt ervoor gezorgd dat alle werknemers getrained worden en op de hoogte zijn van het SMS. De onderdelen zijn onderling verbonden en zijn alle vier nodig om het SMS tot een succes te maken.
Bron foto: Amazing Aviation

Security US after 9/11 Fact sheet | 2017-04-18 18:56:39 UTC

Deze fact sheet onderzoekt de huidige effectiviteit van de beveiliging op Amerikaanse luchthavens vanuit een overheidsperspectief. Na 9/11 werden nieuwe beveiligingsprocedures geïmplementeerd om de voorgaande gebreken te elimineren. Op het gebied van ‘soft-security’ werd een verbeterde versie van het oude en gelimiteerde CAPPS-systeem geïntroduceerd: Secure Flight. Dit systeem verzameld data uit databases van de overheid en luchtvaartmaatschappijen, waarna dit via commerciële datacentra naar een centrale terrorist-screening database (TSCD) wordt verzonden. Dit proces vergroot de kans om potentiele gevaren en terroristen voortijdig te detecteren. Op het gebied van ‘hard-security’ zijn nieuwe maatregelen geïntroduceerd na 9/11 door middel van een nieuwe wet met betrekking tot bagage. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de

hoeveelheid beveiligingspersoneel en de kwaliteit van de systemen. Daarnaast is de bemanning van de luchtvaartmaatschappijen beter getraind en bewapend. Deze fact sheet doet onderzoek naar drie verschillende indicatoren om te bepalen of de beveiliging in de Verenigde Staten is verbeterd na 9/11: de hoeveelheid kapingen, de hoeveelheid aanslagen op luchtvaartactiviteiten en het percentage mystery guests dat de beveiliging weet te passeren. Sinds 9/11 hebben er geen nieuwe aanslagen of kapingen plaatsgevonden. Echter is de hoeveelheid mystery guests die bewapend door de beveiliging komt schokkend: 95%. Kan geconcludeerd worden dat het beveiligingssysteem in de Verenigde Staten is verbeterd, of is het een kwestie van tijd tot er een terroristisch incident gaat plaatsvinden?

Bron foto: flickr.com

Selectivity Fact sheet | 2015-01-26 12:42:27 UTC

Met het tekenen van het luchthavenbesluit mag Eindhoven Airport zich verder gaan ontwikkelen en stap voor stap een deel van de groei van Schiphol overnemen. Tot november 2015 mogen 10.000 extra vliegtuigbewegingen plaatsvinden, waarmee de eerste concrete stap in het selectiviteitsbeleid is gezet.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedoelt met selectiviteit dat de vraag naar luchtvaartverbindingen en het aanbod aan goed op elkaar worden afgestemd. De overheid beoogt zo de capaciteit van Schiphol voor mainport gerelateerd verkeer volledig te

exploiteren. Lelystad en Eindhoven verzorgen de capaciteit voor niet  mainport gerelateerd verkeer. De factsheet Selectivity behandelt de beredenering achter selectiviteit, die teruggaat op de introductie van begrippen als mainport en hub-functie in de jaren ’80. De noodzaak voor marktregulatie en het beoogde multi-airport systeem komen vervolgens aan bod, gevolgd door de segmentatie die het selectiviteitsbeleid voorstelt. De factsheet sluit af met de uitgebreide discussie onder alle betrokken partijen over de criteria van selectiviteit en de gehanteerde begrippen.  
Bron foto: NLR

Self-connectivity Fact sheet | 2016-06-20 16:40:46 UTC

Het concept van self-connectivity speelt een steeds grotere rol in de ontwikkeling van connectiviteit binnen airline netwerken. Het concept is gebaseerd op passagiers die twee aparte tickets kopen en hiermee een eigen transfer creëren. Dit gaat vaak gepaard met tickets van twee luchtvaartmaatschappijen die geen onderlinge banden hebben of van maatschappijen die geen connectiviteit in het eigen netwerk aanbieden. Met dit concept proberen passagiers goedkoper te vliegen en/of bestemmingen te combineren die niet worden aangeboden door traditionele netwerken. In deze fact sheet wordt

het principe grondig uitgelegd en worden bestaande voorbeelden toegelicht. Ook de mogelijke voordelen en risico's voor de passagiers en andere partijen zoals airlines en luchthavens worden uitvoerig behandeld. Hieruit blijkt dat er een correlatie is tussen het aantal low-cost operaties op primaire luchthavens en het concept van self-connectivity. Vanuit deze bevindingen rijst de vraag of self-connectivity mogelijk een oplossing kan zijn voor luchtvaartmaatschappijen die hun complexe operatie willen vereenvoudigen.
Bron foto: Jeffrey Schäfer

STAMP Fact sheet | 2017-02-17 10:49:39 UTC

Het STAMP model, ook wel Systems Theoretic Accident Modelling & Processing model genaamd, wordt gebruikt voor het analyseren van complexe systemen. Het model is opgebouwd uit verschillende processen die met elkaar verbonden zijn door middel van een control loop en tevens een feedback loop. Deze processen bestaan op zichzelf uit een opererend systeem en een controlerend

systeem, waarbij de processen op een hiërarchische wijze met elkaar verbonden zijn. De hiërarchisch hoger gelegen processen waarborgen de veiligheidsrandvoorwaarden (safety constraints) van de lager gelegen processen. De veiligheidsrandvoorwaarden zorgen ervoor dat het systeem op een veilige wijze kan opereren. 

Bron foto: Flickr.com

Sustainable Propulsion Fact sheet | 2016-04-18 07:07:36 UTC

De fossiele brandstoffen van de planeet Aarde raken op. De luchtvaart, die afhankelijk is van deze brandstoffen voor het voortbewegen van vliegtuigen, is naarstig op zoek naar methoden om duurzamer te worden. In plaats van kerosine te gebruiken als brandstof, ontwikkelen en testen verschillende wetenschappers en organisaties 

revolutionaire methoden voor toekomstig gebruik door vliegtuigen. Veel methoden hebben eigenschappen die het discutabel maken om ze op grote schaal toe te passen. Motoren kunnen ook zuiniger worden gemaakt, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen afneemt en er minder brandstof nodig is.
Bron foto: Pixabay.com

Tackling the technical design characteristics of a propfan | 2018-02-21 12:22:00 UTC

In de commerciële luchtvaart wordt de turbofan het meest gebruikt. Een andere optie om een vliegtuig van stuwkracht te voorzien is de propfan, wat een combinatie is van zowel de turboprop en de turbofan. Deze motor komt in een geared en in een direct drive configuratie voor. Kenmerken van de propfan zijn de afwezige nacelle en de twee contra roterende fans.

Voordat de propfan geïntroduceerd kan worden in de commerciële luchtvaart zijn er op verschillende aspecten nog uitdagingen die overwonnen moeten worden. Deze uitdagingen zijn gerelateerd aan de vliegtuig integratie, aan de akoestische eigenschappen en aan de interactie van de pylon, fan en luchtstroom. Er worden door verschillende organisaties oplossingen onderzocht om de invloed hiervan de minimaliseren.De propfan is 15% zuiniger in brandstofverbruik vergeleken met turbofans motoren en brengt een reductie op het gebied van CO2 en NOX-uitstoot met zich mee. Bron foto: Hector Aguilar, Leon de Haan, Jerry Knuyt, and Lisa Nieuwendijk